Tin tức

Blog — Sâm Hàn Quốc

QUY TRÌNH ĐÀO 1 CỦ SÂM NÚI TỰ NHIÊN TẠI HÀN QUỐC

Nhân sâm núi tự nhiên mang lại giá trị to lớn cho sức khỏe, nhưng lại là sản phẩm quý hiếm nên người dân Hàn Quốc đã nghiên cứu phương pháp trồng nhân sâm trên núi, và cho ra đời dòng sản phẩm Nhân Sâm núi Hàn Quốc có chất lượng và giá trị gần tương đương với nhân sâm núi tự nhiên. 

QUY TRÌNH ĐÀO 1 CỦ NHÂN SÂM NÚI TỰ NHIÊN TẠI HÀN QUỐC“Cái rễ” bé tý mà các bạn nhìn trong đoạn cuối video là một cây nhân sâm núi tự nhiên có giá 200만원 (tương đương 2000 USD). Nhân sâm núi tự nhiên vô cùng đắt và cực kỳ quý hiếm tới mức không phải cứ có tiền là bạn có thể mua được.Nhân sâm núi tự nhiên mang lại giá trị to lớn cho sức khỏe, nhưng lại là sản phẩm quý hiếm nên người dân Hàn Quốc đã nghiên cứu phương pháp trồng nhân sâm trên núi,...